Studio TRICK

Home Studio pressroom Kolejne uznanie. Tym razem Czechowice-Dziedzice.

Kolejne uznanie. Tym razem Czechowice-Dziedzice.

Logo zostało wybrane w drodze międzynarodowego konkursu, realizowanego w ramach projektu „Jak cię widzą, tak cię piszą – identyfikacja wizualna Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy”. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Miastem Orlova z Czech przy wsparciu ze środków unijnych w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Środki finansowe zostały pozyskane z Euroregionu Beskidy.

czechowice-dziedzice-studio-trick

Autorem projektu logo jest Paweł Kapczyński. Kolorystyka projektu podkreśla charakter miasta, czerwona kropka to zapał, pasja, pracowitość, ciepło, kolor życia. Zieleń nawiązuje do natury, bogactwa przyrodniczego, lasów, a kolor niebieski do rzek i licznych zbiorników wodnych. To wszystko sprawia, że przedstawiony projekt nabiera uniwersalnego charakteru, a to jeden z wyznaczników przy projektowaniu logotypów. - „Mamy tu połączenie dwóch miejscowości Czechowic i Dziedzic, dwie skrzyżowane ze sobą linie w kształcie łuku symbolizują dobre połączenie komunikacyjne, połączenie krainy zieleni i błękitu"- mówi prof. sztuk plastycznych Michał Kliś.

Oceny prac dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Marian Błachut - Burmistrz Czechowic-Dziedzic (Przewodniczący)
  2. Maciej Kołoczek - Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic,
  3. Damian Żelazny – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
  4. Prof. zw. Michał Marian Kliś - grafik, plakacista, nauczyciel akademicki, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w latach 2001-2005, kierownik Katedry Projektowania Komunikacji Wizualnej na ASP w Katowicach, autor logo Śląskie. Pozytywna energia.
  5. Prof. ATH dr hab. Ernest Zawada – absolwent ASP w Warszawie, dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykładowca w Katedrze Pedagogiki i Psychologii na ATH w Bielsku-Białej, kurator Galerii Akademickiej ATH w Bielsku-Białej,
  6. Piotr Tatara – dyrektor Biura Zarządzania Projektem "Promujmy Polskę Razem" Polskiej Organizacji Turystycznej,
  7. Anna Kanik – grafik komputerowy POPP „ART.",
  8. Grzegorz Wąsik – Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
  9. Tomasz Kudzia – koordynator projektu "Jak cię widzą tak cię piszą – Identyfikacja Wizualna Czechowic-dziedzic w Euroregionie Beskidy", Główny specjalista Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach,
  10. Patrycja Janik – Podinspektor Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Czechowice-Dziedziece.pl - strona tej wiadomości

Dziękuję za uznanie!

Paweł Kapczyński 

8.06.2012 STUDIO TRICK / kontakt

logo wypelnijpl studiotrick

Popularne teraz: Badania CAWI.