Studio TRICK

  • Studio Trick
  • Studio Trick
  • Studio Trick

Kreacja marki

w temacie Kreacja marki sprawdź internet i multimedia plus reklama i promocja...

Studio Trick posiada doświadczenie w kreowaniu marek na zlecenie firm i organizacji różnej wielkości (zarówno firmy sektora MSP, jak i dużych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, czy też urzędów) oraz reprezentujących różne branże (szkoleniowa, doradcza, inżynierska i in.).

Każde zlecenie wymaga indywidualnego podejścia – do klienta i specyfiki rynku, na jakim funkcjonuje, a także samego przedmiotu zleconej pracy. W procesie budowy marki pełnimy rolę głównego „kreatora”, tworzącego kompleksowo koncepcję identyfikacji marki, w tym identyfikacji wizualnej, jak i uczestnika procesu, wykonującego wybrane elementy.

/ studio trick /

box-trick-kreacja-marki

Budowa marki polega na tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy lub oferowanego przez nią produktu bądź usługi. W procesie budowy marki należy opierać się na przeprowadzonej analizie rynku (przede wszystkim grupy docelowej i konkurencji) oraz ocenie silnych i słabych stron firmy.

box-trick-marka

Zadania studia reklamy biorącego udział w procesie budowy marki może polegać na: doborze odpowiedniej nazwy dla marki, zaprojektowaniu logo, stworzeniu hasła reklamowego, wyborze adresu strony internetowej, opracowaniu koncepcji serwisu internetowego oraz materiałów reklamowych.

box-trick-marka-fotel

Silna marka = przewaga konkurencyjna. Celem każdej organizacji jest odróżnienie się od konkurencji i zbudowanie unikalnego, a zarazem wiarygodnego i pozytywnego wizerunku. Innymi słowy, nasza marka ma być lepiej postrzegana przez klientów niż marki konkurencyjne. Silna marka jest niezbędna, aby osiągnąć pozycję lidera na rynku.

Witaj w świecie reklamy! 

Zobacz elementy kreacji marki w wersji classic & digital

 

Sample image

hey@trick.studio