Studio TRICK

Home Studio pressroom Profesjonalni i skuteczni

Profesjonalni i skuteczni

profesjonalni-i-skuteczni-studio-trick

Studio TRICK realizuje promocję projektu szkoleniowego:

Projekt „PROFESJONALNI I SKUTECZNI – podniesienie kwalifikacji, kompetencji i kreatywności pracowników śląskich mikroprzedsiębiorstw" realizowany w ramach Priorytetu VIII poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona projektu

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i funkcjonowania śląskiego sektora MMŚP poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników śląskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dzięki planowanemu cyklu szkoleń:

  • - szkoleniom języka angielskiego lub niemieckiego w biznesie (120h),
  • - warsztatom rozwoju osobistego (40h),
  • - warsztatom Lean Manufacturing (20h).

20.12.2013 STUDIO TRICK pressroom / kontakt

logo wypelnijpl studiotrick

Popularne teraz: Badania CAWI.