Studio TRICK

Home Blog Wypełniamy i badamy

Wypełniamy i badamy

Autor:

Internetowe formularze są proste, skuteczne i tańsze niż ich „klasyczne" odpowiedniki, a wachlarz ich zastosowań jest szeroki. Można z ich pomocą zbierać zgłoszenia na konferencję lub szkolenie, rejestrować nowych użytkowników w serwisie internetowym, składać zamówienia w e-sklepie, rekrutować kandydatów do pracy, przeprowadzać badania – czy to wewnętrzne, kierowane do pracowników danej organizacji, czy też trafiające do większej grupy respondentów, ilościowe i jakościowe. Przykładem zastosowania formularza zamieszczonego na stronie internetowej jest CAWI (według Wikipedii to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej). Do zalet tej metody zalicza się szybkość badania i niski koszt w porównaniu z kwestionariuszem w formie papierowej.

Formularz na stronie www pozwala na dołączenie dodatkowych, pomocniczych treści i form multimedialnych (prezentacji, zdjęć, filmów itd.) do poszczególnych pytań. Działa to w obie strony, bo osoba wypełniająca ankietę również może dołączyć różne typy plików. W przypadku formularzy rekrutacyjnych kandydat do pracy prześle życiorys, list motywacyjny i zdjęcie, a osoba zgłaszająca się na szkolenie np. potwierdzenie przelewu.

wypelnij-formularz

Formularze pozwalają na uproszczenie procesów, które do tej pory wiązały się ze sporą liczbą papierowych dokumentów - ktoś musiał je wypełnić komputerowo lub ręcznie, wykonać kopię lub skan, a następnie wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Popularność internetowych formularzy ogranicza jednak opór pracowników działów w firmie, które mogłyby z nich korzystać (chociażby dział kadr przeprowadzający rekrutację i zajmujący się formalnościami związanymi ze zgłaszaniem pracowników na kursy i szkolenia). Niestety, przeszkodą mogą też być wewnętrzne procedury, które wymagają tworzenia papierowych wersji dokumentów. Takie podejście ustępuje jednak nowemu, bardziej ekologicznemu i przyjaznemu dla uczestników procesu w organizacji, które zakłada jak najszybsze, najmniej angażujące, a zarazem skuteczne załatwianie wszelkich spraw oraz jak najmniejszą liczbę wydruków, a już na pewno nie dublujących się.

Formularz CAWI ma jeszcze jedną przewagę nad kwestionariuszem na papierze. Mamy gwarancję, że na wszystkie zamknięte pytania uzyskamy odpowiedzi. Jeżeli respondent nie odpowiedziałby na jakiekolwiek pytanie, pojawi się komunikat wskazujący brakującą odpowiedź.

Wygląd kwestionariusza, złożoność i ilość pytań oraz podstron (każde pytanie można zamieścić na osobnej, dedykowanej podstronie) i odnośników do załączników z materiałami pomocniczymi w formularzu CAWI są niemal nieograniczone. Wszystko zależy od specyfiki danego badania oraz pomysłu na jego realizację.

logo wypelnijpl studiotrick

Popularne teraz: Badania CAWI.